Marki Clovin Germany są coraz bardziej zauważalne na rynkach europejskich. Wymaga to od naszych produktów pełnej zgodności z obowiązującymi wymaganiami i normami prawnymi wobec branży chemii gospodarczej.

W związku z powyższym, produkty zostały poddane kontroli przez niemieckie instytucje zatwierdzające i weryfikujące jakość oraz skuteczność wyrobów chemii gospodarczej funkcjonujących na tym rynku. Wyniki badań prezentujemy poniżej.